Zpět
28.08.2023, Bc. Petra Kubošková

9.A

MGR. PAVEL JAKUBEC

TŘÍDNÍ UČITEL

email: jakubec@zsmostrozmarynova.cz

konzultační hodiny: první středa v měsíci od 12:40 - 13:40

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.