Zpět
11.10.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

8.B

Mgr. Barbora kubošková

třídní učitelka

email: kuboskova@zsmostrozmarynova.cz

konzultační hodiny: první středa v měsíci od 12:50 - 13:50

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.