Zpět
28.08.2023, Bc. Petra Kubošková

6.B

BC. LuKÁŠ HOSNEDL 

třídní učitel

email: hosnedl@zsmostrozmarynova.cz

konzultační hodiny: první čtvrtek v měsíci od 12:40 - 13:40

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.