Zpět
26.01.2024, Mgr. Zuzana Bernardová

Jídelna

JAK VAŘÍME VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Výběrová jídla vaříme 3x v týdnu (na oběd č. 2 -minimální počet objednávek 50, jinak se vaří pouze oběd č. 1).
Zařazujeme obiloviny (jako je bulgur, kuskus, jáhly, pohanka, celozrnné knedlíky), ryby, luštěniny, zeleninové saláty, dezerty (jogurty, ovoce, moučníky), z polévek převažují zeleninové.
Strávníci mají možnost výběru z několika druhů nápojů: voda, voda s citrónem, ovocný nápoj, ochucené mléko, mléko, čaj.
Používáme moderní způsoby vaření, děti se mohou těšit i na typická česká jídla, která jsou nedílnou součástí jídelníčku.
Nikoho nenutíme, vždy dáváme na výběr.
Dětem poskytujeme možnost přídavků.
Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou, tak aby odpovídal zásadám zdravé výživy.

ČIPY

Od 1. ledna 2022 dochází k navýšení ceny za čipy ve výši 121,- Kč.

Čip za 115,- můžete koupit do vyprodání zásob.

Po ukončení stravování žák funkční a neponičený čip odevzdá a bude mu vrácena celá částka.

V případě, že bude čip funkční, ale mechanicky poškozen (poškrábaný, okousaný, otlačený, popsaný), bude mu vratná záloha pokrácena o 40,- Kč (na přepouzdření čipu).

To znamená, že při nákupu čipu za starou cenu 115,- bude vrácena záloha ve výši 75,- a při nákupu čipu za 121,- bude vrácena záloha ve výši 81,-.

Zapomene-li strávník čip, musí si před výdejem vyzvednout potvrzení o výběru jídla v pokladně školy do 10:00 hod.

Pokud má přihlášený a zaplacený oběd, dostane náhradní stravenku, předá kuchařce a oběd mu bude vydán.

Pokud nebude mít strávník možnost vyzvednout náhradní stravenku v pokladně školy do 10:00 hod, nahlásí své jméno p. kuchařce přímo u výdeje a bude mu vydán oběd č. 1.

Reklamace čipu se posílá při min. počtu 10 kusů.

 

POKLADNA

PO - PÁ
7:00 - 10:00 (platby, odhlášky, přihlášky atd.)

přeplatky

Vyúčtování záloh za školní rok bude prováděn 1x ročně k 30. 6.
Převod zůstatku na vlastní konto v červenci.
Zůstatek v hotovosti lze vyzvednout v dohodnutém termínu v pokladně ve školní jídelně.
Je nutné hlásit změny účtu, případně zůstatek bude poslán na účet uvedený v přihlášce.

ODHLAŠOVÁNÍ/PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

tel.: + 420 731 140 452, 478 621 404

Odhlášky, přihlášky na daný den telefonicky do 8:00.
Odhlášky, přihlášky přes internet 1 den předem do 14:00 (úterý až pátek), na pondělí nejpozději do pátku do 14:00.
Přihlášky a odhlášky v prosinci (z důvodu vánočních prázdnin) a v červnu (konec školního roku), na poslední dva dny v měsíci provést dva dny předem do 14:00.
Provádíme hromadné odhlášky (švp, výlety).
V případě nemoci, je možné vyzvednout oběd pouze v první den nemoci, další dny nemá nárok na dotovaný oběd, obědy je nutné odhlásit (neodhlášené obědy propadají).
Je možno zajistit oběd v době nemoci za plnou cenu 102 Kč.
Za neodhlášené obědy zodpovídají rodiče strávníků.

platba stravného

  • platba v hotovosti v pokladně ŠJ musí být na účtě školy do konce předchozího měsíce, aby dítě dostalo oběd v aktuálním měsíci
  • platba trvalým příkazem k 20. dni v měsíci, tzn. první platba 20. srpna na měsíc září, 20. září na měsíc říjen, 20. října na listopad…..atd.
  • Prosím dodržujte výši zálohy. Pokud platíte přes účet, daná záloha pokryje celý měsíc, při nižší platbě se obědy přihlásí  jen do její výše.
  • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (září-srpen).
  • účet školy: 1040969339/0800

  • VS: datum narození strávníka a evidenční číslo (ve tvaru ddmmrrxxxx)(xxxx = evidenční číslo přidělené ŠJ)
  • KS: 2618

CENY OBĚDŮ

3 - 6 let 35,- Kč 770,- Kč
7 - 10 let 36,- Kč 790,- Kč
11 - 14 let 38,- Kč 840,- Kč
Žáci nad 15 let 40,- Kč 880,- Kč
Cizí strávníci 102,- Kč 2.200,- Kč   

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ JÍDELNY

11:45 - 14:00 (cizí strávníci: 11:15 – 11:30)

                      (první den nemoci: od 11:15 – 11:30)

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.