Aktuality

Online cvičení

Středa01.07.2020 Vážení rodiče naší školy, Posíláme Vám možnost interaktivních online cvičení, které pomohou Vašim dětem překonat aktuální situaci. Najdete zde řadu užitečných odkazů, na kterých lze procvičit učivo 1. – 9. ročníku ZŠ. Užitečné odkazy na online cvi…

Přečíst více
Novinky 1.C

Úkoly na týden 22. 6. - 26. 6. 2020

Úterý23.06.2020 Dobrý den posílám učivo do konce školního  roku tj. do 30. 6. 2020.   PSANÍ Písanka: strany  38 - 40 ČTENÍ Slabikář…

Přečíst více
Novinky 1.C

Úkoly na týden 15. 6. - 19. 6. 2020

Pondělí15.06.2020 Dobrý den, posílám úkoly na týden od 15. 6. - 19. 6. 2020. PSANÍ  Písanka číslo 4:  strany 35 - 37   ČTENÍ  Slab…

Přečíst více
Novinky 1.C

Úkoly na týden od 8. 6. do 12. 6. 2020

Úterý09.06.2020 Dobrý den, posílám úkoly na týden od 8. 6. do 12. 6. 2020. Psaní Písanka číslo 4: strany 31-33   ČTENÍ Slabiká…

Přečíst více

Hezké prožití letních prázdnin

přeje

zš rozmarýnová


ORGANIZACE KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

HARMONOGRAM NÁSTUPŮ ŽÁKŮ DO BUDOVY ŠKOLY 30. 6. 2020

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ SE BUDOU MOCI ÚČASTNIT VŠICHNI ŽÁCI

čestné prohlášení


komplexní informace k znovuotevření školy pro žáky II. stupně

harmonogram konzultací II. stupně

čestné prohlášení


Přípravná třídní schůzka - 1. třídy


PŘÍPRAVNÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA - PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA


HARMOMOGRAM PŘÍCHODŮ A ODCHODŮ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ OD 25. 5. 2020


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ  ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021


INFORMACE O TERMÍNU JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ 9. TŘÍD NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

ROZVRH KONZULTACÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD

KOMPLEXNÍ INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOL PRO ŽÁKY 1. - 5. ROČNÍKU

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

VYHLÁŠKA MŠMT K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ Školního roku 2019/2020


Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

Nebyl Váš prvňáček přijat na Vámi vybranou školu? Nemějte starost, můžeme Vám pomoci. Máme v budoucí přípravné a prvních třídách ještě volná místa. V případě Vašeho zájmu se kontaktujte se zástupkyní ředitele pro první stupeň Mgr. Lenkou Pailovou na telefonním čísle + 420 731 140 487.

Děkujeme za Váš zájem.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SKUPINY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Přijímací řízení do skupin s rozšířenou výukou jazyků se bude konat v první povině června - přesný termín bude upřesněn. Žáci budou do skupiny RVJ přijati na základě výsledků písemného testu.


PROVOZ SPORTOVIŠŤ
OD 4. 5. - 30. 6. 2020 

Provoz tělocvičen


HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení

(zdroj MŠMT)


informace pro rodiče - platby


zrušení výuky - mimořádná situace

Vážení rodiče a žáci,

s ohledem na vývoj epidemiologické situace došlo k rozhodnutí vlády České republiky. Od středy 11. 3. 2020 se ruší výuka v základních, středních a vyšších odborných školách. Výuka se ruší do odvolání. Přerušen je také provoz školní družiny a školní jídelny. Odhláška oběda bude provedena celoplošně.

O vývoji situace Vás budeme informovat.

Ing. Bohumil Moravec

Online příprava pro všechny ročníky ZŠ


Informace pro rodiče - ošetřovné

Informace pro rodiče - ošetřovné

Informace k žádosti o ošetřovné vydávané školou

Aktualizace informací k ošetřovnému


Od 11. 3. 2020 do odvolání jsou uzavřeny tělocvičny a sportoviště.


informace k aktuální epidemiologické situaci

Současnou epidemiologickou situaci, která nastala, pravidelně sledujeme. Monitorujeme informace od zřizovatele, krajské hygienické stanice, MŠMT a Ministerstva zdravotnictví.

Provoz školy, školní družiny i školní jídelny je BEZ OMEZENÍ. Žáci jsou opakovaně poučováni o dodržování hygienických návyků.

Informace MŠMT


PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Do 12. 2. 2020 závazné odevzdání příhlášek ke kontole (správně vyplněná pŘihláška) pro studium na středních školách.

Po kontrole budou přihlášky vráceny k doplnění lékařského potvrzení.

Přihlášky se podávají do 1. března 2020

Za doručení přihlášek na střední školy zodpovídají zákonní zástupci.

Přijímací řízení na střední školy


NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

 UČITEL/-KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLY PRO VYŠŠÍ STUPEŇ

- výuka předmětů: zeměpis, chemie, matematika, anglický jazyk, německý jazyk
- požadujeme plnohodnotné vysokoškolské vzdělání pedagogického směru

kontakt: reditel@zsmostrozmarynova.cz, tel.: +420 731 140 410

Jak u nás zvoní?

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 9:00 - 9:45
3. hodina 10:05 - 10:50
4. hodina 11:00 - 11:45
5. hodina 11:55 - 12:40
6. hodina 12:50 - 13:35
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:40 - 15:25
14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.