Novinky 9.D

Evropský den jazyků

Úterý06.10.2020 Dne 30. září se třída 9. D zúčastnila školní akce s názvem Evropský den jazyků. Jak název napovídá, žáci měli za úkol předvést jazykové schopnosti a kulturní znalosti o státech Evropy, a to od oblasti politické až po oblast kulinářskou. Jednalo se ne…

Přečíst více
Aktuality

Evropský den jazyků

Úterý06.10.2020 Ve středu 30.9. proběhla akce k Evropskému dni jazyků. Žáci 2. stupně si na devíti stanovištích ověřili své znalosti a v…

Přečíst více
Novinky 6.C

Procházka na Resslu

Pondělí05.10.2020 Aktivní společné odpoledne jsme strávili v přírodě. Počasí nám přálo a přestože naučná stezka Ressl vede do kopce, zbylo…

Přečíst více
2. oddělení

ROUŠKY, KAM SE PODÍVÁŠ

Pondělí05.10.2020 Ne každá rouška jde stáhnout na krk a nemusí se sundávat. A nastává nám typická nerudovská otázka "kam s ním". Tak jsme …

Přečíst více

ROZVRHY ONLINE VÝUKY PLATNÉ OD 19. 10. 2020


informace k očr


UZAVŘENÍ ŠKOLY

(informace pro zákonné zástupce)


INFORMACE O STRAVOVÁNÍ


Od 14. 10. 2020 jsou uzavřena venkovní sportoviště.


ZRUŠENÍ ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ


ZMĚNY VE VÝUCE OD 12. 10. 2020


UZAVŘENÍ TĚLOCVIČEN OD 12. 10. 2020


INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - TŘÍDNÍ SCHŮZKY, PLENÁRNÍ SCHŮZE


INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE KE DNI 25. 9. 2020


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ OD 18. 9. 2020


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE


INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

INFORMACE PRO PRVŇÁČKY 1. 9. 2020

INFORMACE PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU 1. 9. 2020


PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19


SMLOUVY NA PRONÁJEM TĚLOCVIČEN BUDOU UZAVÍRÁNY K 1. 10. 2020.

S ohledem na probíhající rekonstrukci tělocvičen jsou do 30. 9. 2020 uzavřeny.


Hezké prožití letních prázdnin

přeje

zš rozmarýnová


ORGANIZACE KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

HARMONOGRAM NÁSTUPŮ ŽÁKŮ DO BUDOVY ŠKOLY 30. 6. 2020

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ SE BUDOU MOCI ÚČASTNIT VŠICHNI ŽÁCI

čestné prohlášení


komplexní informace k znovuotevření školy pro žáky II. stupně

harmonogram konzultací II. stupně

čestné prohlášení


Přípravná třídní schůzka - 1. třídy


PŘÍPRAVNÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA - PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA


HARMOMOGRAM PŘÍCHODŮ A ODCHODŮ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ OD 25. 5. 2020


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ  ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021


INFORMACE O TERMÍNU JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ 9. TŘÍD NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

ROZVRH KONZULTACÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD

KOMPLEXNÍ INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOL PRO ŽÁKY 1. - 5. ROČNÍKU

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

VYHLÁŠKA MŠMT K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ Školního roku 2019/2020


Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

Nebyl Váš prvňáček přijat na Vámi vybranou školu? Nemějte starost, můžeme Vám pomoci. Máme v budoucí přípravné a prvních třídách ještě volná místa. V případě Vašeho zájmu se kontaktujte se zástupkyní ředitele pro první stupeň Mgr. Lenkou Pailovou na telefonním čísle + 420 731 140 487.

Děkujeme za Váš zájem.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SKUPINY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Přijímací řízení do skupin s rozšířenou výukou jazyků se bude konat v první povině června - přesný termín bude upřesněn. Žáci budou do skupiny RVJ přijati na základě výsledků písemného testu.


PROVOZ SPORTOVIŠŤ
OD 4. 5. - 30. 6. 2020 

Provoz tělocvičen


HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení

(zdroj MŠMT)


informace pro rodiče - platby


zrušení výuky - mimořádná situace

Vážení rodiče a žáci,

s ohledem na vývoj epidemiologické situace došlo k rozhodnutí vlády České republiky. Od středy 11. 3. 2020 se ruší výuka v základních, středních a vyšších odborných školách. Výuka se ruší do odvolání. Přerušen je také provoz školní družiny a školní jídelny. Odhláška oběda bude provedena celoplošně.

O vývoji situace Vás budeme informovat.

Ing. Bohumil Moravec

Online příprava pro všechny ročníky ZŠ


Informace pro rodiče - ošetřovné

Informace pro rodiče - ošetřovné

Informace k žádosti o ošetřovné vydávané školou

Aktualizace informací k ošetřovnému


Od 11. 3. 2020 do odvolání jsou uzavřeny tělocvičny a sportoviště.


informace k aktuální epidemiologické situaci

Současnou epidemiologickou situaci, která nastala, pravidelně sledujeme. Monitorujeme informace od zřizovatele, krajské hygienické stanice, MŠMT a Ministerstva zdravotnictví.

Provoz školy, školní družiny i školní jídelny je BEZ OMEZENÍ. Žáci jsou opakovaně poučováni o dodržování hygienických návyků.

Informace MŠMT


PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Do 12. 2. 2020 závazné odevzdání příhlášek ke kontole (správně vyplněná pŘihláška) pro studium na středních školách.

Po kontrole budou přihlášky vráceny k doplnění lékařského potvrzení.

Přihlášky se podávají do 1. března 2020

Za doručení přihlášek na střední školy zodpovídají zákonní zástupci.

Přijímací řízení na střední školy


NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

 UČITEL/-KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLY PRO VYŠŠÍ STUPEŇ

- výuka předmětů: zeměpis, chemie, matematika, anglický jazyk, německý jazyk
- požadujeme plnohodnotné vysokoškolské vzdělání pedagogického směru

kontakt: reditel@zsmostrozmarynova.cz, tel.: +420 731 140 410

Jak u nás zvoní?

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 9:00 - 9:45
3. hodina 10:05 - 10:50
4. hodina 11:00 - 11:45
5. hodina 11:55 - 12:40
6. hodina 12:50 - 13:35
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:40 - 15:25
14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.