Zpět
24.08.2023, Bc. Petra Kubošková

7.B

MGR. MARTINA VEDRALOVÁ

TŘÍDNÍ UČITELKA

email: vedralova@zsmostrozmarynova.cz

konzultační hodiny: první pondělí v měsíci od 14:00 - 15:00

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.