Zpět
28.08.2023, Bc. Petra Kubošková

9.C

MGR. LENKA DOHNALOVÁ

TŘÍDNÍ UČITELKA

email: dohnalova@zsmostrozmarynova.cz

konzultační hodiny: první úterý v měsíci od 15:30 - 16:30

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.