Zpět
29.08.2023, Bc. Petra Kubošková

7.A

ING. ALENA PEJCHAROVÁ

TŘÍDNÍ UČITELKA

email: pejcharova@zsmostrozmarynova.cz

konzultační hodiny: první středa v měsíci od 12:00 - 13:00

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.