Zpět
28.08.2023, Bc. Petra Kubošková

9.D

ING. LUCIE HOLCEPLOVÁ

TŘÍDNÍ UČITELKA

email: holceplova@zsmostrozmarynova.cz

konzultační hodiny: první pondělí v měsíci od 11:00 - 12:00

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.