Zpět
24.10.2019, Mgr. Petra Haubnerová

7.A

ing. alena pejcharová

třídní učitelka

email: pejcharova@zsmostrozmarynova.cz

konzultační hodiny: první úterý v měsíci 

12:40 - 13:40

Rozvrh hodin

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.