Zpět
29.06.2021, Mgr. Zuzana Bernardová

Příprava na přijímací zkoušky z češtiny začíná

Navzdory situaci, která panuje a je pro každého z nás nelehká, se nevzdáváme, nezahálíme a začínáme se připravovat na přijímací zkoušky z českého jazyka. Příprava začala 7. prosince. Přes aplikaci Teams (ta je teď naším největším pomocníkem při výuce) se v hojném počtu setkáváme každý čtvrtek s žáky 9. ročníků. Procvičujeme obtížné pravopisné jevy, trénujeme čtení s porozuměním a procházíme dřívější testy.

Pevně věřím, že tato forma přípravy bude pro žáky přínosná a odměnou jim bude úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka.

Mgr. Barbora Kubošková


14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.