Zpět
26.09.2023, Bc. Petra Kubošková

Školní knihovna

Naše školní knihovna sídlí ve věži a je přístupna od října do konce května.

Otevřeno máme každou středu od 13:30 do 14:30 hodin.

Půjčujeme knihy a časopisy školní, ale i z velké Městské knihovny Most, která nám knihy poskytuje.

Řád školní knihovny

1)  Půjčování knížek je zdarma.

2)  Lze si půjčit maximálně dvě knihy.

3)  Výpůjčka na jeden měsíc.

4)  Vždy zaregistrovat půjčku i vrácení.

5)  Jakoukoliv závadu na knize ihned nahlaš! Pokud opravíš, budeme rádi.

6)  Kniha je tvůj kamarád, podle toho se k ní chovej.

7)  Poničenou/ztracenou knihu musíš uhradit.

8)  Vracej knihy na své místo.

9)  Prodloužení půjčení knih si přijď vždy domluvit osobně.

10) V knihovně se chovej potichu a slušně. 

Těšíme se na vás

Mgr. Monika Dérerová

Mgr. Petra Haubnerová

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.