Zpět
22.10.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

O škole

Naše škola je svou rozlohou největší mosteckou školou s kapacitou 1000 žáků, kteří jsou vzděláváni ve
3 – 4 paralelních třídách v každém ročníku. Průměrná naplněnost je 20 – 25 žáků ve třídě. Blízké autobusové zastávky umožňují žákům školy bezproblémové dojíždění i z širšího okolí.

Jsme školou s rozšířenou výukou světových jazyků – anglického jazyka, německého jazyka a ruského jazyka. Některé z těchto předmětů vyučují rodilí mluvčí. Vedení školy podporuje tuzemské i zahraniční výlety a ozdravně pobytové zájezdy.

Výhodou této školy jsou 2 moderně vybavené učebny výpočetní techniky, 3 učebny vybavené dataprojektorem a 7 učeben s interaktivní tabulí. Dále u nás najdete 6 učeben vybavených žákovskými notebooky vhodnými pro výuku. Škola disponuje vlastním sportovním areálem, dvěma tělocvičnami, školní kuchyňkou, školní kuchyní se dvěma jídelnami, školní dílnou, keramickou pecí a kinosálem pro účely kulturních akcí pro školu i veřejnost.

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol, v němž žáci dvakrát měsíčně dostávají ovoce
a mléčné výrobky zdarma. Program je doplněn prodejním automatem, kde si děti mohou za dotovanou cenu koupit zdravou svačinu.

Škola dále nabízí svým žákům širokou a pestrou paletu volnočasových aktivit.

Naše škola spolupracuje s okolními mateřskými školami, se kterými se podílí na Metodě zdravého startu, která je zaměřena na bezproblémový vstup do 1. třídy. Jednotlivá setkávání jsou realizována formou pohybových, pěveckých i výtvarných aktivit a her. V současné době se zaměřujeme na využívání IT technologií při práci s předškolními dětmi.

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.