Zpět
13.10.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

O škole

Naše škola je svou rozlohou největší mosteckou školou s kapacitou 1000 žáků, kteří jsou vzděláváni ve 2 - 4 paralelních třídách v každém ročníku. Průměrná naplněnost je 22 - 26 žáků ve třídě. Blízké autobusové zastávky umožňují žákům školy bezproblémové dojíždění
i z širšího okolí.

Jsme školou s rozšířenou výukou světových jazyků - anglického jazyka, německého jazyka a ruského jazyka. Některé z těchto předmětů vyučují rodilí mluvčí. Vedení školy podporuje tuzemské i zahraniční výlety a ozdravně pobytové zájezdy.

Výhodou školy jsou nové moderně vybavené učebny přírodopisu, chemie, výpočetní techniky a učebna cizích jazyků, ve kterých je plně interaktivní IT vybavení pro žáky
a učitele, 2 moderně vybavené učebny výpočetní techniky, 3 učebny vybavené dataprojektorem a 15 učeben s interaktivní tabulí. Dále u nás najdete 6 učeben vybavených žákovskými notebooky vhodnými pro výuku. Škola disponuje vlastním sportovním areálem, školní kuchyňkou, školní kuchyní a jídelnou, školní dílnou, keramickou pecí a kinosálem pro účely kulturních akcí pro školu i veřejnost.

Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, v němž žáci dvakrát měsíčně dostávají ovoce a mléčné výrobky zdarma. Program je doplněn prodejním automatem, kde si děti mohou za dotovanou cenu koupit zdravou svačinu.

Škola je zapojená do celé řády projektů Podpora žáků ZŠ v Mostě, e-Twinning, Zábavou k odbornému vzdělávání, Šablony III, Vybudování odborných učeben na 14. ZŠ. Jsme vzorovou SMART školou a školou přívětivou pro žáky s astmatem a alergií. Zapojili jsme se do programu Rodiče vítání.

Naše škola se rovněž zapojila do Národního plánu obnovy, díky kterému jsme poskytovali pro naše žáky řadu bezplatných doučování.

Naše škola spolupracuje s okolními mateřskými školami, se kterými se podílí na Metodě zdravého startu, která je zaměřena na bezproblémový vstup do 1. třídy. Jednotlivá setkávání jsou realizována formou pohybových, pěveckých i výtvarných aktivit a her. Zaměřujeme se na využívání IT technologií při práci s předškolními dětmi.

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.