Zpět
20.06.2022, Mgr. Petra Haubnerová

Cambridge zkouška z Angličtiny pořádaná Britskou Radou

15. června 2022 6 našich žáků z 9. a 8. ročníku úspěšně složilo mezinárodní zkoušku z angličtiny. Zkouška probíhala na Střední průmyslové škole a zkoušející přijeli z pražské Britské rady. Všichni žáci tuto zkoušku zvládli výborně a rodilí mluvčí je velmi chválili. Celoroční každodenní příprava žáků se tak vyplatila. Na Certifikát si ale budou muset žáci počkat, neboť ten se vystavuje na Cambridge Universitě. Poděkování patří žákům, kteří tímto získali jak zkušenosti, tak přispěli k dobrému jménu naší školy.

Zapsala Mgr. Gultová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.