Zpět
20.01.2023, Mgr. Zuzana Bernardová

Anglická pohádka O Třech Prasátkách

Řečové dovednosti v anglickém jazyce si děti ve 4. třídě rozvíjejí pomocí pohádky O Třech Prasátkách. K této pohádce jsme si vyrobili také malé rekvizity na špejlích. Děti si tak procvičují nejen řečové dovednosti a intonaci ale také ovládání správných rekvizit při mluvení současně.

Není třeba ani dodávat, kolik legrace si u toho děti zažijí.

Mgr. Helena Gultová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.