Zpět
03.04.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Vedení

ředitel

Ing.  Bohumil Moravec

tel.: +420 731 140 410

+420 478 621 402

email: reditel@zsmostrozmarynova.cz

zástupkyně pro i. stupeň

Mgr. Lenka Pailová

tel.: +420 731 140 487

email: zastupce1@zsmostrozmarynova.cz

zástupkyně pro ii. stupeň

Mgr. Soňa Jakubcová

tel.: +420 731 140 485

email: zastupce2@zsmostrozmarynova.cz

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.