Zpět
29.08.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

Vedení

ředitel

Ing.  Bohumil Moravec

tel.: +420 731 140 410

email: reditel@zsmostrozmarynova.cz

zástupkyně pro i. stupeň

Mgr. Zuzana Bernardová

tel.: +420 731 140 487

email: zastupce1@zsmostrozmarynova.cz

zástupkyně pro ii. stupeň

Mgr. Soňa Jakubcová

tel.: +420 731 140 485

email: zastupce2@zsmostrozmarynova.cz

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.