Zpět
30.09.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Správa

Michaela Hanzlíčková

- ekonomka

tel.: +420 731 140 454, 478 621 401

email: ekonomka@zsmostrozmarynova.cz

Jiřina Richterová

- mzdová účetní, personalistka

tel.: +420 774 377 142

email: personalistka@zsmostrozmarynova.cz

Petr Säckl

- školník

tel.: +420 608 329 086

sekretariát

tel.: +420 775 053 440

+420 478 621 403

email: sekretariat@zsmostrozmarynova.cz

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.