Zpět
07.04.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Správa

Michaela Hanzlíčková

- ekonomka

tel.: +420 731 140 454, 478 621 401

email: ekonomka@zsmostrozmarynova.cz

Jiřina Richterová

- mzdová účetní, personalistka

tel.: +420 774 377 142

email: personalistka@zsmostrozmarynova.cz

Petr Säckl

- školník

tel.: +420 603 883 504

sekretariát

tel.: +420 723 533 921

+420 478 621 403

email: sekretariat@zsmostrozmarynova.cz

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.