Zpět
28.04.2023, Mgr. Zuzana Bernardová

Sportovní areál

Odpovědná osoba

Ing. Bohumil Moravec, ředitel školy

tel.: +420 731 140 410

Správci

Robert Zworski

tel.: +420 734 110 029

Josef Urban

tel.: +420 603 883 502

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.