Zpět
12.05.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Sportovní areál

Odpovědná osoba

Ing. Bohumil Moravec, ředitel školy

tel.: +420 731 140 410

Správci

Jiří Novotný

tel.: +420 603 439 813

Robert Zworski

tel.: +420 734 110 029

Josef Urban

tel.: +420 603 883 502

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.