Zpět
23.10.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

Školská rada

Ing. Martin Domín, zřizovatel

Mgr. Ivana Parmová, předseda, pedagog

Mgr. Hana Žembová, pedagog

Ing. Vojtěch Brzoň, zřizovatel

Dita Weberová, rodič

Milena Jansová, rodič

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.