Zpět
27.09.2023, Mgr. Zuzana Bernardová

Školská rada

Ing. Olga Vyleťalová, zřizovatel

Bc. Jitka Urbánková Mikulová, zřizovatel

Ing. Jan Emmer, pedagog

Mgr. Lenka Dohnalová, pedagog

Jan Dohnal, rodič

Mgr. Zuzana Vernerová, rodič

Školská rada se bude konat 12. 10. 2023 od 17:00.

Školská rada se konala dne 26.04.2022 od 16:00 hod.

Školská rada se konala dne 13.10.2022 od 16:00 hod.

Školská rada se konala dne 27.4.2023 od 16:00 hod.

Zápisy z  jednání Školské rady

26. 4. 2022

27. 4. 2023

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 18. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.