Zpět
25.11.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

Školská rada

Ing. Olga Vyleťalová, zřizovatel

Ing.  Martin Domín, zřizovatel

Ing. Jan Emmer, pedagog

Mgr. Lenka Dohnalová, pedagog - předsedkyně školské rady

Jan Dohnal, rodič

Bc. Václav Pomahač, rodič

Školská rada se konala dne 26.04. 2022 od 16:00 hod.

Školská rada se konala dne 13.10. 2022 od 16:00 hod.

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.