Zpět
31.03.2021, Mgr. Zuzana Bernardová

Školská rada

Ing. Olga Vyleťalová, zřizovatel

Ing.  Martin Domín, zřizovatel

Mgr. Lenka Dohnalová, pedagog

Ing. Jan Emmer, pedagog

Dita Weberová, rodič

Milena Jansová, rodič

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.