Zpět
29.08.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

Jídelna

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Andrea Mancová

tel.: + 420 731 140 449

email: jidelna@zsmostrozmarynova.cz

POKLADNA

tel.: +420 731 140 452

476 621 404

email: pokladna@zsmostrozmarynova.cz

KUCHAŘKY

Kateřina Kubová - hlavní kuchařka

Vítková Jiřina, Kleknerová Věra, Výborná Soňa, Mancová Andrea

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.