Zpět
26.08.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

Školní poradenské pracoviště

Personální obsazení ŠPP:

 

Ředitel školy: Ing. Bohumil Moravec

Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Bernardová

Školní metodik prevence: nižší stupeň Mgr. Petra Haubnerová

                                                     vyšší stupeň Ing. Ilona Vomáčková        

Školní speciální pedagog:  Mgr. Kateřina Hofmannová

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.