Zpět
26.08.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

Družina

Alice Plháková

tel.: +420 731 140 344

email: druzina@zsmostrozmarynova.cz

Kajetána Brůnová

email: brunova@zsmostrozmarynova.cz

Jitka Eschlerová

email: eschlerova@zsmostrozmarynova.cz

Alena Schulzová

email: schulzova@zsmostrozmarynova.cz

Vladimíra Zemanová

email: zemanova@zsmostrozmarynova.cz

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.