Zpět
04.09.2023, Mgr. Zuzana Bernardová

Vzdělávání pro budoucnost

Od 1.9.2023 - 31.8.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.02/00/22_002/0006164 s názvem „Vzdělávání pro budoucnost“, který je spolufinancován Evropskou unií.

 Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím vzdělávání pracovníků.

 

 

 

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 18. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.