Zpět
04.09.2023, Mgr. Zuzana Bernardová

Vzdělávání pro budoucnost

Od 1.9.2023 - 31.8.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.02/00/22_002/0006164 s názvem „Vzdělávání pro budoucnost“, který je spolufinancován Evropskou unií.

 Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím vzdělávání pracovníků.

 

 

 

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.