Zpět
06.09.2021, Mgr. Zuzana Bernardová

Vzděláním k úspěchu

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022338 s názvem „Vzděláním k úspěchu“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, na společné vzdělávání žáků, na podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit a na aktivity rozvíjející ICT.

 Celková výše podpory činí 1 211 304 Kč.

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.