Zpět
02.11.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Vybudování odborných učeben na 14. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013148

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a vybudování atrií na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků, učebna ICT, učebna chemie a přírodovědná učebna.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce
s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace:                              12 842 066,37,- Kč

Vlastní zdroje:                     1 426 896,27,- Kč

Celkem:                             14 268 962,64,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.           

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.