Zpět
13.12.2021, Mgr. Zuzana Bernardová

Zábavou k odbornému vzdělávání

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, realizuje projekt „Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj
k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008305.

Cílem projektu je přivést žáky zapojených základních škol a žáky naší střední školy k poznání, že odborné (technické) vzdělávání je oblastí, která může být pro žáky také zábavná.

Dne 18. 09. 2020 se konalo v pořadí již 24. pracovní jednání konzultantů a metodiků projektu k tvorbě vzdělávacích programů. Byli jsme velmi potěšeni, že se tohoto jednání zúčastnila nově jmenovaná ředitelka školy, Ing. Radmila Krastenicsová, ředitelé partnerských a spolupracujících organizací, Ing. Libuše Hrdinová (Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace), Ing. Bohumil Moravec (Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace), Mgr. Monika Kynclová (Základní škola Most, Zlatnická 186), jako i Ing. František Jochman z Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje.

Vytvořené a pilotně ověřené vzdělávací programy „Zábavou k odbornému vzdělávání 1“ (pro žáky ZŠ, 3. až 5. tříd) a „Zábavou k odbornému vzdělávání 2“  (pro žáky ZŠ, 6. až 7. tříd) se dle ohlasů odborné
i laické veřejnosti velmi líbily.

Stěžejným tématem diskuze na tomto pracovním jednání byl plán na ověřování vzdělávacích programů pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a žáky SŠ formou zábavných kroužků v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR. Přítomní konzultanti z partnerských a spolupracujících organizací, jako i jejich vedení, se společně s vedoucím projektovým týmem, zastoupeným Lucií Horskou, DiS., Ing. Barborou Kabíčkovou a Ing. Juditou Lechovou rozhodli, že se v současné době prozatím pilotáž VP 3
a VP 4 nerozběhne. Proběhne pouze pilotní ověřování VP č. 5, které je realizováno individuálně. Na jednání jsme mohli také vidět nově postavené roboty pro VP č. 3 a 4, které nám představil odborný garant projektu, Jan Krejčí Ph. D., z ÚJEP v Ústí nad Labem. 

Věříme, že i přes současné pandemické predikce, ohrožující nynější realizaci projektu zaměřeného na propojování formálního a neformálního vzdělávání, budou vytvářené VP č. 3 a 4 stejně zdařilé, jako VP č. 1 a 2 a budou se žákům, jako i odborné a laické veřejnosti velmi líbit.

Bylo možné navštěvovat specifický vzdělávací program, který je zaměřen na zlepšení schopnosti se učit a na odstraňování poruch pozornosti, hyperaktivity (ADD, ADHD), dyslexie a dyskalkulie. V tomto programu je využívána inovativní a zábavná zahraniční metoda odstraňování uvedených problémů.

Bylo ukončeno ověření vzdělávacího programu Zábavou k odbornému vzdělávání 3 s žáky 8. tříd a specifického vzdělávacího programu Využití digitálních technologií při odstraňování poruch učení s žáky 3. až 5. tříd.

Kompletní schválené vzdělávací programy „Zábavou k odbornému vzdělávání 1“ (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 3. až 5. tříd) a „Zábavou k odbornému vzdělávání 2“ (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 6. až 7. třídy) naleznete ke stažení zde:

http://www.sstmost.cz/cs/vzdelavaci-programy-zabavou-k-odbornemu-vzdelavani/

Kompletní schválené vzdělávací programy „Zábavou k odbornému vzdělávání 3“ a "Využití digitálních technologií při odstraňování poruch učení" budou zveřejněny po schválení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.