Zpět

Novinky 5.C

Novinky 5.C

Recitační soutěž

Čtvrtek04.04.2024 Koncem března se žáci naší třídy zúčastnili školní recitační soutěže.  Tímto bych chtěla pochválit a pogratulovat žákyni Karolíně Svobodové, která se v této soutěži umístila na krásném 3. místě. Denis Dunko také zaslouží velkou pochvalu za účast v této soutěži. Mgr. Eva Braumová

Přečíst více
Novinky 5.C

Žák učitelem

Čtvrtek04.04.2024 V tomto čtvrtletí se žáci zúčastnili projektu "Žák učitelem". V naší třídě si žáci z 9. tříd vyzkoušeli řídit výuku českého jazyka a matematiky. Po těchto vyučovacích hodinách jsme pozvali deváťáky na ukázkovou hodinu tělesné výchovy a předvedli jsme naše sportovní dovednosti. Tento den se dětem vel…

Přečíst více
Novinky 5.C

Odpady a jejich dopady

Čtvrtek04.04.2024 Koncem tohoto čtvrtletí žáci naší třídy vyslechli přednášku na téma "Odpady a jejich dopady". Přednáška děti zaujala, žáci pracovali ve skupinách a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o třídění, zpracování a využití odpadového materiálu. Získané znalosti se dětem budou hodit v praktickém životě.…

Přečíst více
Novinky 5.C

Vánoční posezení

Čtvrtek29.02.2024 Poslední školní den v roce 2023 jsme s dětmi uskutečnili vánoční posezení s vánoční nadílkou. Děti si vzájemně předaly dárečky a rozbalily si dárky pro třídu. Společně jsme si užili vánoční atmosféru. Mgr. Eva Braumová

Přečíst více
Novinky 5.C

Valentýn

Pondělí19.02.2024 14.2. jsme společně oslavili svátek svatého Valentýna. Děti měly možnost "školní poštou" poslat valentýnská přání. V hodině pracovních činností a ve výtvarné výchově jsme vyrobili dárek pro rodiče a své blízké. Povídali jsme si o vztazích mezi spolužáky. Tato akce dětem příjemně zpestřila vyučování.…

Přečíst více
Novinky 5.C

Dárek za vysvědčení

Neděle11.02.2024 9.2. se naše třída zúčastnila školní akce "dárek k vysvědčení". Žáci přišli do třídy v maskách. Byli rozděleni do skupin. Děti z pátých tříd byly kapitány týmů.   Páťáci se o své skupinky mladších žáků pečlivě starali. Na stanovištích plnili různé úkoly. Po skončení této akce se naše třída vypravila…

Přečíst více
Novinky 5.C

Abeceda slušného chování

Pondělí05.02.2024 Počátkem ledna si žáci naší třídy upevnili etiketu a pravidla slušného chování. Žáci pracovali ve skupinách na jednotlivých stanovištích.  Úkoly dětem z  1. stupně vysvětlovali a organizovali žáci 2. stupně. Děti si upevnily znalosti pravidel podávání ruky, oslovení a zdravení osob, správné oblékání…

Přečíst více
Novinky 5.C

Vánoční akademie

Pondělí05.02.2024 Ve druhé polovině prosince se žáci a žákyně naší třídy zúčastnili vystoupení na Vánoční akademii. Na vystoupení zpívali ve stylovém oblečení vánoční písničky. Vystoupení se dětem povedlo. Tímto bych chtěla všechny děti, které účinkovaly na Vánoční akademii pochválit. Mgr. Eva Braumová

Přečíst více
Novinky 5.C

Computer story

Pátek08.12.2023 V listopadu navštívila naše třída divadlo Rozmanitostí. Shlédli jsme představení Computer story. Tato tématika byla žákům blízká. Dětem se představení moc líbilo. Těšíme se, až se opět do divadla podíváme. Mgr. Eva Braumová

Přečíst více
Novinky 5.C

Malý princ

Středa01.11.2023 Dne 12. září 2023 se naši žáci zúčastnili divadelního představení "Malý princ" v ZUŠ F.L. Grossmanna.          V tomto představení účinkovala žákyně z naší třídy Terezka K. Představení se nám moc líbilo a Terezce jsme poblahopřáli k jejímu tanečnímu a hereckému výkonu. Těšíme se na další pozvání do…

Přečíst více
Přejít na stránku: 1
14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.