Zpět
29.08.2023, Bc. Petra Kubošková

5.A

Mgr. Marcela Snopová

třídní učitelka

email: snopova@zsmostrozmarynova.cz

konzultační hodiny: první pondělí v měsíci od 13:35 - 14:35

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 18. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.