Zpět
25.08.2023, Bc. Petra Kubošková

3.A

mgr. dana vodičková

třídní učitelka

email: vodickova@zsmostrozmarynova.cz

konzultační hodiny: první pondělí v měsíci od 13:00 - 14:00

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 18. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.