Zpět
16.10.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

1.B

Mgr. Jitka Syková

třídní učitelka

email: sykova@zsmostrozmarynova.cz

konzultační hodiny: první pátek v měsíci 

12:00 - 13:00

Rozvrh hodin

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.