Zpět
21.10.2021, Mgr. Zuzana Bernardová

Provoz družiny

Ranní družina 

6:00 – 8:00
– příchod dětí je možný do ranní družinky pouze do 7:15, poté se vchod zamyká.

Odpolední družina 

Odchody žáků po obědě :
– první třídy – 12:45
– druhé, třetí, čtvrté třídy – odchody žáků po obědě dle rozvrhu žáků (upřesní vychovatelka v daném oddělení)

Odpoledne :
15:00 – dítě předává osobně vychovatelka z daného oddělení, kam dítě dochází.
15:00 – 16:15 – nahlásíte jméno svého dítěte vychovatelce vykonávající službu u vchodu, a ta Vám dítě poté vydá.


Důrazně Vás, rodiče, žádáme, abyste časové rozmezí příchodů pro své děti dodržovali, a pokud se stane, že se pro své dítě z určitých vážných důvodů nemůžete dostavit do 16:15, informujte telefonicky vychovatelky!!!

Dítě nelze vyzvedávat na základě telefonické žádosti či SMS zprávy!!!

Pokud dítě zůstane ve ŠD po 16:15 (pokud se nelze spojit se zákonným zástupcem), zůstává s ním paní vychovatelka ve škole max. do 16:30.

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.