Zpět
25.10.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

Platba školní družina

Měsíční výše úplaty je stanovena:
• 150,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině
Úplatu platí rodiče, nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen „plátce“) zařazeného do ŠD měsíčně.

– č. účtu : 1040969339/0800
– konstantní symbol : 1122
– popis platby : jméno a příjmení dítěte
– platbu lze provézt i hotově v pokladně školy (ve školní jídelně) vždy od 7:00 do 10:00
– platba musí být provedena do 15. dne v měsíci
– platbu lze provést i na pololetí, čtvrtletí nebo celý rok najednou

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.