Zpět
22.01.2024, Mgr. Zuzana Bernardová

Dokumenty

Během konání pololetních prázdnin 02. 02. 2024 nebude zajištěn provoz školní družiny.

Během konání jarních prázdnin 04. 03. - 10. 03. 2024 nebude zajištěn provoz školní družiny.

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.