Zpět
29.09.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

Dokumenty

Během konání velikonočních prázdnin 14. 04. 2022 - 18. 04. 2022 nebude zajištěn provoz školní družiny.
14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 18. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.