Zpět
16.09.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Září - první dny

První dny ve školní družině děti zvládly, seznámily se s prostředím, poznaly nové kamarády, hrály hry nebo stavěly z kostek.

Jitka Eschlerová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.