Zpět
05.01.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Vánoční výlet na Ressl

Každým rokem v předvánočním čase vyráží naše třída na Ressl zdobit stromečky pro zvířátka. Při cestě po naučné stezce se seznamujeme s rostlinami a živočichy, kteří se v této oblasti vyskytují a žijí. Letos jsme měli možnost vidět je opravdu zblízka... Při krmení kachniček u rybníka za námi vyběhla vydra až na břeh. Po zdobení jsme se mohli vyřádit na dětském hřišti. Venku nám vyhládlo, takže nás potěšila svačinka v podobě vánočky a horkého čaje, který nás krásně zahřál.   

Mgr. Pavla Madarová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.