Zpět
08.01.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Vánoční besídka

Před vánočními prázdninami jsme si připravili pro rodiče bohatý program plný zimních písniček a básniček. Nacvičili jsme také pohádku a princezně, drakovi a Honzovi, která se dětem moc povedla a všem se určitě líbila. V závěru besídky nechyběly koledy s přáním všeho krásného do nového roku. Měli jsme radost, že se nám besídka povedla a že jsme rodičům i sobě zpříjemnili předvánoční shon.

Mgr. Hana Žembová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.