Zpět
21.09.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

4.B

Mgr. Hana Žembová

třídní učitelka

email: zembova@zsmostrozmarynova.cz

konzultační hodiny: první středa v měsíci 13:30 - 14:30

Rozvrh hodin

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.