Zpět

Novinky 5.A

Novinky 5.A

Třídní akce v květnu a červnu.

Čtvrtek29.06.2023 Květen a červen jsme si velice užili. Měli jsme hodně akcí a moc nás to bavilo. Byli jsme dvakrát v divadle, na Dopravním hřišti, vařili jsme, navštívili jsme Funpark, měli jsme besedu o kyberšikaně, slavili jsme Den dětí,  byli jsme na výletě V Ostré a i na našem Resslu. A teďse těšíme na prázdniny…

Přečíst více
Novinky 5.A

VÁNOCE V KRUŠNOHOŘÍ

Úterý24.01.2023 16. 12. jsme zavítali opět do mosteckého muzea. Výstava byla zaměřená na Vánoce našich předků. Poté, co jsme prošli celou výstavu, jsme si v dílně vyrobili dárek. Mgr. Marcela Snopová

Přečíst více
Novinky 5.A

Planetárium

Úterý24.01.2023 12. 12. 2022 děti shlédly v mostecké knihovně program Planetária Most. Seznámily se s hvězdnou oblohou i vzdálenosmi ve vesmíru. Mgr. Marcela Snopová

Přečíst více
Novinky 5.A

Oblastní muzeum Most

Úterý24.01.2023 Dne 25. 11. se konala naše druhá návštěva muzea. Tentokrát jsme navštívili výstavu na téma Westonia - alchymisté a astrologové. Děti si vyzkoušely i různé pokusy, které jsou pro alchymisty typické. Mgr. Marcela Snopová

Přečíst více
Novinky 5.A

Plavecký výcvik

Úterý24.01.2023 15. 11. jsme zahájili plavecký výcvik, navazujeme tak na dovednosti, které jsme se naučili v rámci plavání ve 3. třídy. Mgr. Marcela Snopová

Přečíst více
Novinky 5.A

Podzimní výzdoba - výtvarka

Úterý24.01.2023 Ve výtvarném projevu se stále zdokonalujeme. V rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností vznikají výtvory, které nám zvelebují naší třídu. Nakoukněte na podzimní výzdobu třídy 4.A. Jsme to ale šikulky, co? Mgr. Marcela Snopová

Přečíst více
Novinky 5.A

Návštěva Oblastního muzea v Mostě

Úterý24.01.2023 Naše oblíbené Oblastní muzem v mostě. Tentokrát program " Šperkování, expozice Ulrika von Levitzow. Výroba šperků všechny bavila a při tom se děti při prohlídce muzea dozvěděly něco z naší historie. Mgr. Marcela Snopová

Přečíst více
Novinky 5.A

Halloween

Úterý24.01.2023 Halloween - tento den připadá na 31. října. Žáci naší třídy si tento den moc užily. Do školy místo žáků 4.A přišla strašidla, která v rámci výuky anglického jazyka absolvovala řadu úkolů zaměřených na téma Halloweenu. Neminula nás také soutěž masek. Mgr. Marcela Snopová

Přečíst více
Novinky 5.A

Mikuláš

Úterý24.01.2023 5. 12. přišel do naší třídy Mikuláš, anděl i čertíci. Protože jsme celý rok byli všichni hodní, nikoho si s sebou neodnesli. NAOPAK! Za pěkné chování dle pravidel školy i pravidel nebeských jsme dostali sladkou odměnu. Mgr. Marcela Snopová

Přečíst více
Novinky 5.A

Vánoční posezení třídy

Úterý24.01.2023 Dne 22. 12. jsme se sešli naposledy v tomto kalendářním roce. V rámci vánočního posezení ve třídě jsme si udělali hostinu, zazpívali koledy a rozdali dárky. Hodně štěstí do nového roku! Mgr. Marcela Snopová

Přečíst více
Přejít na stránku: 13
14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 18. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.