Zpět
11.07.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

A vybíjenou máme moc rádi

V tělocvičně rádi hrajeme vybiku a už nám to docela jde.

Mgr. Marcela Snopová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.