Zpět
16.06.2022, Mgr. Petra Haubnerová

Kulihrášek

V rámci projektu Ovoce do škol  každé z dětí dostalo krabičku, ve které byla sada na vypěstování vlastního hrášku. Děti si připravily květináče s hlínou, zasadily hrášky a pravidelně je zalévaly. Všem dětem po několika dnech vykoukly v květináči malé rostlinky, kterým děti daly jména. Při pracovkách si ještě každý připravil košíček na svou úrodu hrášků Kulihrášků. Po čtrnácti dnech už byly hrášky tak velké, že se rostlinky s květináči téměř nevešly na okno, proto si je děti odnesly domů. Doufejme, že brzy sklidí velkou úrodu hrášků Kulihrášků.

Mgr. Dana Vodičková14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.