Zpět
26.04.2022, Mgr. Petra Haubnerová

Jak jsme se chystali na Velikonoce

Už nějakou dobu před Velikonocemi jsme začali připravovat velikonoční výzdobu. Všichni se snažili, aby pravě ty jejich věnečky, vajíčka nebo kuřátka byly co nejkrásnější. Do příprav se zapojili samozřejmě i naši mongolší spolužáci, které jsme díky tomu mohli seznámit s  našimi tradicemi. Den před Velikonocemi jsme vyrazili ven hledat zajíčkův poklad. Protože děti splnily všechny úkoly, zasloužily si od zajíčka sladkou odměnu. Na závěr jsme ještě vyhlásili soutěž o nejkrásnější vajíčko. Soutěže se zúčastnili jen někteří, ale pochvalu za velikonoční výzdobu zaslouží určitě všichni.

Mgr. Dana Vodičková14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.