Zpět
23.09.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Přípravková pravidla

Děti se první školní dny seznamovaly s několika základními pravidly, které v přípravné třídě musejí dodržovat. Pravidla si osvojovaly především formou hry.

Michaela Schlegelová, DiS.14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.