Zpět
27.05.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

Duben v PT

Duben byl pro naší třídu malinko náročnější. Děti se připravovaly na zápis do prvních tříd.

Trénovaly, procvičovaly, co to dalo. Byly šikovné a moc se snažily :-).

Manker Petra14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.