Zpět

Vybíjená - 4. třídy

Vybíjená - 4. třídy

Kroužek vybíjené

Pátek15.11.2019 V měsíci říjnu byl zahájen kroužek vybíjené. Pro velký zájem byly utvořeny dvě skupiny. Žáky a žákyně 4. tříd trénuje paní učitelka Vodičková. Páté třídy vede paní učitelka Glöcknerová. Děti byly seznámeny s novými pravidly vybíjené, které budou využívat ve sportovních soutěžích. Doufáme, že budeme…

Přečíst více
Přejít na stránku: 1
14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.