Zpět
06.12.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

Volejbal chlapci

Kroužek volejbalu je určený žákům 7. až 9. tříd, kroužku se účastní pravidelně zhruba 12 žáků.

V letošním roce je kapitánem školního volejbalového teamu Václav Kočina z 9.D.

Tréninky probíhají každé úterý od 15:30 do 17:00 hodin.

Mgr. Martin Bažant

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.