Zpět
15.03.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Kroužek ruského jazyka

Od druhého pololetí začal kroužek RJ, který se koná každou středu v 6:55 hod. Do kroužku se přihlásilo 7 žáků. Děti se učí psát, píšou slovní zásobu a už se s pomoci slovíček naučili říct jednoduché věty.

Susanna Chačatrjan, DiS.


14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.