Zpět

Jazykový kroužek ČJ

Jazykový kroužek ČJ

Jak pracujeme v kroužku ČJ

Úterý28.01.2020 Žáci dochází na kroužek jedenkrát týdně. Formou společenských aktivit a pracovních listů se učí rozvíjet čtenářské dovednosti, sluchovou i zrakovou diferenciaci. Upevňují si pravidla českého jazyka v mluveném i písemném projevu. Prohloubení znalostí jim pak umožňuje lepší zvládání pravopisných jevů …

Přečíst více
Přejít na stránku: 1
14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.