Zpět

Jak lépe mluvit

Jak lépe mluvit

Jak lépe mluvit

Čtvrtek12.12.2019 V našem kroužku formou hry procvičujeme výslovnost, slovní zásobu, vyjadřování dětí. Rozvíjíme sluchové a zrakové vnímání. Děti se učí i správně dýchat a relaxovat. Za snahu dostanou vždy malou odměnu. Mgr. Marcela Snopová

Přečíst více
Přejít na stránku: 1
14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.