Zpět
09.01.2020, Mgr. Petra Haubnerová

Výuka anglického jazyka zábavnou formou

Při výuce anglického jazyka využíváme v hodinách i praktické využití získaných znalostí. Žáci 5. třídy si připravili na lavici malý obchod s různým zbožím a cenami v anglických librách. Učili se rozhovory při nákupu zboží, kdy jeden byl prodavač a druhý byl zákazník. Nechyběly ani papírové a drobné peníze v librách. Rozhovory při nákupu se musely děti naučit zpaměti a zároveň si prodavač procvičil matematiku, neboť musel sečíst ceny zboží a říci výslednou cenu. Dětem se tato aktivita velmi líbila.

Zapsala Mgr. Gultová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.