Zpět
12.03.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Návštěva dětí z MŠ

V rámci "Metody zdravého startu" jsme pozvali do naší školy děti z MŠ Růžová, Komořanská a Lidická. Děti se rozdělily do dvou skupin. Část pracovala s paní učitelkou Bernardovou a část s paní učitelkou Haubnerovou.

Ty si pro ně připravily zajímavou práci na interaktivní tabuli, během které ověřily jejich znalosti z oblasti barev a geometrických tvarů, určování počtu do 5, řazení objektů podle velikosti, rozpoznávání zvířat a jejich počáteční hlásky. Nechyběla ani tělovýchovná a hudební chvilka, během které si děti společně zatančily a zazpívaly.

Paním učitelkám z MŠ se hodina velice líbila, naopak paní učitelky ze ZŠ pochválily znalosti dětí z mateřských škol.

Předškoláčci byli nadšeni ze své práce, ale i z kamarádského přístupu starších dětí. Naše spolupráce se bude i nadále rozvíjet. V měsíci březnu jsme naplánovali tělesnou výchovu v tělocvičně. 

Těšíme se na další setkání.

Mgr. Zuzana Bernardová

Mgr. Petra Haubnerová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.